Foto: Adobe Stock, Syda Productions

Unios verneombudskonferanse 2020

På grunn av Covid-19 blir det i år en digital, interaktiv konferanse den 28. oktober.

Publisert

Velkommen til Unios verneombudskonferanse, VOK 2020

Vi har gleden av å ønske deg velkommen som deltaker til Unios konferanse for verneombud og hovedverneombud, VOK 2020.

På grunn av Covid-19 blir det i år en digital, interaktiv konferanse den 28. oktober. Konferansen starter kl. 09.00 og avsluttes kl. 14.00.

Program

  • Ass. helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet informerer om situasjonen med Covid-19. og vi ser på vernetjenestens rolle når det gjelder smittevern og beredskap.
  •  Arbeidstilsynet presenterer sin nye veivisingstjeneste, ved seksjon for kunnskapsformidling om forebyggende arbeidsmiljø, og vil også gi oss en forhåndstitt på den kommende IA-arbeidsmiljøsatsingen arbeidsmiljoportalen.no.
  •  Seniorforsker Solveig Osberg Ose ved SINTEF snakker om forebygging av sykefravær og tidlig avgang fra arbeidslivet, med utgangspunkt i sin nye bok HMS i offentlig sektor, som hun har skrevet sammen med Hans Jacob Busch.

Som deltaker på VOK 2020 vil du få mulighet til å stille spørsmål til foredragsholderne og det vil også bli lagt til rette for gruppesamtaler

Som deltaker må du disponere PC eller nettbrett.

Deltakerne melder seg på selv, via Arbeidsmiljøsenterets nettsider. https://arbeidsmiljo.pameldingssystem.no/vok2020#/home

OBS! Antall plasser er begrenset, påmelding skjer etter «først til mølla»-prinsippet.

Får du problemer med påmeldingen så ta kontakt med Eva Vandeskog, eva@arbeidsmiljo.no

Når du søker arbeidsgiver om permisjon, kan du henvise til arbeidsmiljøloven § 6-5 (1):

Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte. Verneombud har rett til å ta den nødvendige opplæring ved kurs som arbeidstakernes organisasjoner arrangerer.

Powered by Labrador CMS