Veileder om pårørende

12.01.2017 Helsedirektoratet har i dag publisert Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten.


Veilederen omfatter alle pårørendegrupper, uavhengig av pasienten eller brukerens diagnose, og inkluderer voksne og barn som pårørende.

Veilederen henvender seg til følgende målgrupper:

  • Ansatte i kommunen og i spesialisthelsetjenesten som kommer i kontakt med pasienter, brukere og deres pårørende, inkludert ansatte i helse- og omsorgstjenesten i fengsler og ansatte i private virksomheter og avtalespesialister som inngår i Fritt behandlingsvalg
  • Ledere, fagansvarlige og andre beslutningstakere i helse- og omsorgstjenesten i kommuner og i spesialisthelsetjenester som har ansvar for å utvikle rutiner eller gi opplæring
  • Elever og studenter innenfor helse- og sosialutdanningene
    Veileder publiseres i elektronisk format.

Les nyhetssaken og veilederen her