Traumer fra A til Å

Fagkurs 15.–17. februar 2017 på Thon Hotel Opera i Oslo


Målgrupper for kurset er radiografer og annet helsepersonell som jobber med traumer.

Læringsmålene er at etter endt kurs skal deltakeren ha fått oppdatert grunnkompetanse om initial traumebehandling, teamdynamikk og de mest vanlige røntgenundersøkelsene brukt ved utredning av
traumepasienter. Deltakeren skal også ha fått kunnskap til å kunne gjenkjenne de vanligste skadene hos traumepasienten, kjenne til prioritering av behandlingene samt få en innsikt i andre traumeteam-medlemmers oppgaver. I tillegg skal deltakeren ha utviklet ferdigheter i kunnskapsbasert læring og tilnærming, og hvordan bruke det aktivt i arbeidet med traumepasienten.

Program og påmelding

Foto: Helene Aarnes