Tariffoppgjørene i LHL og Martina Hansens hospital


​Før fjorårets tariffoppgjør meldte både LHL og Martina Hansens hospital seg ut av Virke og inn i Spekter. Dette innebar at nye tariffavtaler måtte opprettes begge steder, og begge steder ble det brudd i forhandlingene.

 Ved LHL har det vært gjennomført fase 3-forhandlinger mellom NRF/Unio og Spekter, og heller ikke her kom partene til enighet. Dette oppgjøret går nå til mekling, og denne vil finne sted 31. januar.  

Ved Martina Hansens hospital skal det gjennomføres fase 3-forhandlinger 3. mars.

Relaterte saker