Spesialiserte radiografer

​I Hold Pusten nummer 5 ser forbundsleder Bent Ronny Mikalsen nærmere på NRFs arbeid med å opprette en intern spesialistgodkjenning innen fagområdene radiografi, stråleterapi og nukleærmedisin.


– Noe av tanken bak en slik ordning er at gevinsten skal knyttes opp mot spisset kompetansebygging, kvalitetssikring og kvalitetsutvikling innen faget og at det derigjennom skapes bedre tjenester til samfunn og pasienter, skriver han blant annet.

Les hele lederen på holdpusten.no