Radiografiens dag

På denne dagen i 1895 oppdaget Wilhelm C. Røntgen røntgenstrålene, og det første røntgenbildet var en realitet.


Siden har radiografifaget vært i en rivende utvikling og profesjonen vår er i stadig endring. Nye modaliteter og fagområder kommer til, og radiografrollen endres i takt med ny teknologi.

8. november markerer vi radiografiens dag på avdelinger over hele landet, og viser at vi er stolte av vår profesjon og vårt fag.

Vi ønsker alle radiografer lykke til med markeringen av radiografiens dag!

PS! Husk å alltid gå med radiografskilt og presenter deg som radiograf når du møter pasienten, så bidrar du til å gjøre profesjonen mer kjent.