Radforums årsmøte 2017

Innkalling til årsmøte.

Til alle medlemmer av RadForum.

Det innkalles med dette til årsmøte i RadForum den 24. januar 2017 klokken 18.00-20.00

Årsmøtet avholdes ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
Kontaktperson: Kari Vikestad: tlf. 974 60 861
 
Det sendes også videokonferanse fra:

Stavanger: Stavanger Universitetssjukehus
Kontaktperson Eivind Richter Andersen: tlf. 482 919 46

Bergen: Høgskolen i Bergen,
Kontaktperson: Mona Vestbøstad: tlf. 466 44 719
Trondheim: Informasjon om sted blir ettersendt.
Kontakperson: Siv Marit Lamøy: tlf. 975 33 659

Årsmøtet er RadForums høyeste myndighet, og det er viktig at flest mulig stiller.

Alle medlemmer av RadForum har adgang til årsmøtet og har stemmerett. Forslag som skal behandles på årsmøtet, skal være styre i hende senest 14 dager før årsmøtet. Sakspapirer sendes ut senest en uke før møtet. Nærmere informasjon om eksakt oppmøtested på de forskjellige lokalisasjonene vil bli ettersendt sammen med sakspapirene.

Ta gjerne kontakt på [email protected] dersom du har spørsmål eller ønsker å koble deg til videokonferanse fra en annen lokalisasjon.

Vel møtt.

Med vennlig hilsen

Styret i RadForum