Pensjonsløsning i LHL

01.02.2017. Det ble i natt løsning i meklingen mellom Spekter og Unio for de ansatte ved LHL-klinikkene.


Unio, Akademikerne og SAN aksepterte fire timer på overtid nye overenskomster i tråd med meklerens skisse til løsning. Pensjon har vært det store stridstemaet i denne meklingen.

– Når vi først ender med en innskuddsordning fant vi en løsning som sikrer de ansatte best mulig mot fremtidig tap som følge av en overgang, sier forhandlingsleder for Unio, Eli Gunhild By.

Det var en krevende mekling. Konsekvensen av en streik ville kunne bli stor for de ansattes arbeidsplasser ved LHL-klinikkene, og det var en avveining mellom fordeler og ulemper som gjorde at vi til sist aksepterte meklerens skisse, avslutter By.

NRF var representert ved forbundsleder Bent Ronny Mikalsen og forhandlingssjef Ole A. Gjerde. For mer informasjon om tariffoppgjøret og resultatet, ta kontakt med sistnevnte.

Akademikerne og SAN ble også enige med LHL og Spekter, mens LO og YS ikke oppnådde enighet i meklingen og er i streik.

Kilde: Unio