Pakkeforløp og ressurser

«Norsk Radiografforbund ser med bekymring på at avdelinger innen bildediagnostikk og stråleterapi pålegges stadig nye oppgaver uten at det følger ressurser med.»


"Bildediagnostikk er helt sentralt i gjennomføringen av de ulike pakkeforløpene, og det ble tidlig uttrykt bekymring for at alle vedtatte pakkeforløp ville ta en stor del av tilgjengelig kapasitet samt fortrenge behandling og oppfølging av pasienter med andre sykdommer enn kreft", skriver forbundsleder Bent Ronny Mikalsen.

Les hele lederen i Hold Pusten nr. 1-2017

Foto: Anne Elisabeth Næss