Ny doktorgrad i radiografi

Vi gratulerer Eli Eikefjord som disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.


Avhandlingen hadde tittelen «Towards clinical application of renal dynamic contrast-enhanced MRI – optimization of technical performance and evaluation of clinical feasibility».

Kontrastforsterket MR muliggjør kvantifisering av den enkelte nyres funksjon. MR biomarkører for nyrefunksjon har et stort klinisk potensiale, men er hittil tatt lite i bruk i klinisk praksis blant annet grunnet manglende standardisering og dokumentasjon av robust undersøkelsesmetode. Utvikling av gode bildebaserte biomarkører beror på kvalitetssikrede opptaks- og analyse metoder og evaluering av pålitelighet opp mot kliniske referansestandard.

Studiene har undersøkt hvor nøyaktig MR kan måle nyrefunksjon sammenlignet med blodprøver, og hvorvidt gjentatte MR-undersøkelser gir samme mål. Det er videre studert i hvilken grad MR-målene påvirkes av variasjon i opptaksmetode og analysemetode, og hvorvidt en kan måle forskjell i nyrefunksjon i en frisk nyre sammenlignet med den gjenværende nyre hos personer (donor) som har gitt et nyre.

Resultatene i studiene tyder på at MR kan gi gode mål av den enkelte nyres funksjon. MR-målt nyrefunksjon viste god nøyaktighet sammenlignet med blodprøver, men samtidig en større måleusikkerhet. Funnene tyder på at både opptaks- og analysemetoder påvirker grad av måleusikkerhet. Å sikre høy nøyaktighet og presisjon i utvikling av nye MR biomarkører er avgjørende for på sikt å ta i bruk nye kvantitative MR-metoder. Dette krever et rammeverk for utvikling og evaluering av kvalitet for kvantitative biomarkører. Klinisk anvendelse av pålitelige biomarkører for nyrefunksjon vil kunne gi en mer presis utredning og oppfølging av pasienter med nyresykdom.

Les mer om doktorgraden