NRF oppretter eget pensjonistforum

Forumet skal være en hyggelig og sosial arena og en ressurs for å ivareta forbundets historie. Vi ser for oss at forumet vil ta del i arbeidet mot NRFs 50-årsjubileum om noen år. Forumet vil selvsagt også få sin egen facebookgruppe på lik linje med våre andre fora.

Har du lyst til å engasjere deg i NRFs pensjonistforum, ta kontakt med oss på [email protected].

Det er for øvrig mange andre gode grunner til å være pensjonistmedlem
Med pensjonistmedlemskap i NRF holder du kontakten med fagmiljøet gjennom blant annet Hold Pusten. Vi sender også til utlandet, om du skulle oppholde deg der. Du beholder den obligatoriske gruppelivsforsikringen til fylte 67 år, dersom du ikke har reservert deg fra denne. Inkludert i kontingenten er en livsforsikring på 50 000 kroner, denne gjelder ut det året du fyller 70.

Har du tegnet privatforsikringer gjennom NRFs forsikringskontor, beholder du de gode medlemsrabattene på disse forsikringene så lenge du er medlem. I tillegg får du tilgang til alle NRFs og UNIOs medlemsfordeler. Disse gir deg rabatter på feriehus i Europa, hytteleie, de historiske hotell og spisesteder, billeie, bensin, advokattjenester, banktjenester og mye mer. Du finner dem på www.radiograf.no og www.unio.no.

Pensjonistmedlemskap koster kun 250 krone per halvår.