Norsk Radiografforbund støtter sykepleiernes streik i Kreftforeningen


Da Kreftforeningen meldte seg ut av Virke og inn i NHO, lovte Kreftforeningen NSFs medlemmer at de ikke skulle få dårligere lønns- eller arbeidsvilkår. Dette løftet har de ikke fulgt opp. 19 sykepleiere er derfor foreløpig tatt ut i streik for å kjempe mot forringelse av sine lønns- og arbeidsvilkår.

 NRF støtter sykepleiernes streik og mener dette er en viktig kamp for å hindre at arbeidstakernes vilkår ikke svekkes når arbeidsgiver velger å bytte arbeidsgiverforening.

Tekst: forhandlingssjef, Ole Andre Gjerde