Lanserte hjerneslagskampanje

28.10.2016 – I dag lanserte Helsedirektoratet en nasjonal informasjonskampanje om hjerneslag. Kampanjen er utviklet sammen med brukerorganisasjonene og sentrale fagmiljøer.


Tommy Skar, generalsekretær i LHL Hjerneslag og Bent Ronny Mikalsen, forbundsleder i Norsk Radiografforbund under lanseringen.

Norsk Radiografforbund støtter kampanjen og LHL Hjerneslags arbeid for et bedre behandlingsforløp for slagpasienter. Radiografen er blant det første helsepersonellet pasienten møter på sykehuset, og kvaliteten og utførelsen av CT-undersøkelsen er avgjørende for det videre behandlingsforløpet. Radiografens rolle er essensiell og det er viktig at det stilles krav til radiografkompetanse der CT-diagnostikk blir tatt i bruk. Norsk Radiografforbund støtter arbeidet for en nasjonal CT-plan som vil gi økt tetthet av CT-skannere ute i distriktene, og raskere diagnostikk og behandling av hjerneslag. Norsk radiografforbund jobber for at radiografkompetanse også i fremtiden skal være et krav ved utføring av CT-undersøkelser.Helse- og omsorgsminister Bent Høie var til stede under åpningen av kampanjen, og snakket blant annet om viktigheten av et bedre behandlingsforløp for slagpasienter og det kommende pakkeforløpet for slagbehandling.


Helsedirektør Bjørn Guldvog ledet arrangementet, og budskapet var klart:

Blir det plutselig vanskelig å Prate – Smile – Løfte? Hvert sekund teller - ring 113!

Karl Kristiansen, paramedic ved universitetssykehuset i Oslo, presenterte sine opplevelser med slagpasienter, og beskrev hvor store forskjellene kan være mellom en pasient som får hjelp raskt og en som ikke får behandling i tide.

Ved mistanke om hjerneslag skal man ringe 113 umiddelbart, selv ved usikkerhet.

Se filmen her