Kan bli streik i sykehus, museer, skoler og høgskoler


Torsdag 17. november klokken 10.00 starter meklingen mellom Virke og Unio, Akademikerne, Lederne og Skolenes Landsforbund innenfor helse, utdanning og kultur (HUK-området).

Dersom partene ikke finner en løsning innen meklingsfristen fredag 18. november klokken 24.00, kan det bli streik i flere virksomheter med medlemskap i Virke.

Unio har i første omgang meldt plassfratredelse for medlemmer i Norsk Radiografforbund, Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Forskerforbundet, Norsk Fysioterapeutforbund og Norsk Ergoterapeutforbund.

Dersom partene ikke kommer til enighet, vil det føre til streik i museer, skoler, høgskoler og sykehus. Totalt har Unio tatt ut 277 medlemmer i første uttak.

Unio-forbundene har hatt en tariffavtale der alle medlemmer av Virke innen HUK-området skal ha offentlig tjenestepensjon med tilhørende AFP. HUK-området omfatter i hovedsak ikke-kommersielle virksomheter, fordelt på syv overenskomster tilpasset de ulike virksomheters tjenester.

Et helt sentralt tema i meklingen er pensjon, og medbestemmelse ved endring av tjenestepensjon og AFP.
Forhandlingsbruddet kom av uenighet mellom partene om alle arbeidsgivere i Virke fritt skal kunne velge mellom den gjeldende, avtalefestede offentlig tjenestepensjon med tilhørende AFP i Statens pensjonskasse, og en ny alternativ tjenestepensjons- og privat AFP-løsning. 

​Første uttak fordelt på forbund:
​Norsk Radiografforbund ​7
​Forskerforbundet ​87
​Norsk Ergoterapeutforbund ​9
​Norsk Fysioterapeutforbund ​10
​Norsk Sykepleierforbund ​60
​Utdanningsforbundet ​103