Julehilsen fra forbundslederen


Kjære medlemmer,
Når jula nå nærmer seg og 2016 går mot slutten er tiden inne for å gjøre seg noen tanker om året som snart er forbi.

Av alle små og store begivenheter i året skal en kanskje være forsiktig med å trekke frem noe særskilt, men en kort oppsummering er på sin plass. Vi har i løpet av året gjennomført sentralstyresamlinger med vårt nye sentralstyre som har kommet godt i gang med sitt arbeide for perioden. Representantskapsmøtet ble avholdt i november der målplaner og budsjett for 2017 ble endelig vedtatt.

Flere enkeltsaker, både små og store, er løst til beste for det enkelte medlem. Det er blant annet behandlet saker i forhold til arbeidstid, diskriminering, trakassering og oppsigelser.

 Tidlig i vår ble det avholdt en stor og vellykket tariffkonferanse med tillitsvalgte fra hele landet, og i etterkant gjennomført hovedtarifforhandlinger for nesten alle våre medlemmer. Nesten, fordi ved LHL går oppgjøret til mekling i januar og ved Martina Hansens Hospital venter vi fortsatt på at fase tre forhandlinger skal gjennomføres. Tarifforhandlinger er ikke bare vårens vakreste eventyr lenger.

 Vi har i høst gjennomført et ekstraordinært landsmøte for suppleringsvalg til sentralstyret. Landsmøtet ble avviklet i tilknytning til Høstkonferansen, Lederdagene og markering av RadForums 10-årsjubileum. Evalueringen av disse dagene tyder på fornøyde deltagere der vi fikk oppleve mange dyktige foredragsholdere generelt, samt stand up forskning fra nye og kjente forskere innen radiograffaglig forskning!

 Stråleterapimøtet 2016, i samarbeid med fysikerne og onkologene, ble arrangert i oktober med over ett hundre deltagere. Et meget bra møte - dato og tema for 2017 er allerede satt så følg med. Stråleterapimøtet er et godt arrangement og supplerer vårt forbunds omfattende kursvirksomhet.

 I løpet av året fikk vi etablert fagfora på facebook. Som et lite forbund, med små ressurser er min tanke at disse gruppene allikevel kan være en forsiktig start på en utvikling mot egne faggrupper innen de forskjellige «disipliner» som utgjør våre fagfelt.

 Når nyttårsrakettene går til værs og vi skriver 2017 vil Norsk Radiografforbund fremdeles arbeide for de saker som opptar dere. Vi vil fortsette å støtte den enkelte som trenger hjelp i sitt arbeidsforhold, vi vil bidra til fagutvikling for våre medlemmer og for at våre fagområder kommer bedre frem i lyset.

 Med denne oppsummering av året 2016, ser jeg frem mot 2017 og de oppgaver som venter der.

Jeg ønsker dere en riktig fredelig og god jul og et godt nytt år.

Bent Ronny Mikalsen
forbundsleder