Hva skjer med pensjon?

​«For arbeidstakerorganisasjonene er det et sentralt punkt at forhandlinger om ny offentlig tjenestepensjon blir gjennomført som reelle forhandlinger der arbeidstakerne kan sette makt bak kravene.»


Etter møte i Arbeids- og sosialdepartementet i mai 2016 ble det klart at den sittende regjering ikke ville ha en «tariffmessig prosess» på pensjon, som innebærer at man fra arbeidstakernes organisasjoner har streikerett som ytterste virkemiddel. I tiden etter det har det vært sporadisk kontakt mellom arbeidstakernes hovedorganisasjoner og Arbeids- og sosialdepartementet ved statsråd Anniken Hauglie. Prosessene står i imidlertid litt i stampe, og det har vært lite progresjon å spore. Dette resulterte i et felles brev fra alle hovedorganisasjonene nylig der man etterspør videre prosess.

Les hele lederen i Hold Pusten nr. 2-2017