Fagforum på Facebook

For å skape gode arenaer for fagdiskusjoner og utveksling av erfaringer og kunnskap har vi etablert 10 nye fagforum på Facebook.


Hvert forum representerer et fagområde, og du vil garantert finne minst ett som vil være interessant og faglig relevant for deg.

Forumene finner du på Facebook, og de har fått følgende titler:
• Fagforum for intervensjonsradiografer
• Fagforum for skjelettrøntgen
• Fagforum for MR (tidligere MRI Norge)
• Fagforum for CT
• Fagforum for strålevern
• Fagforum for barneradiografi
• Fagforum for traumeradiografi
• Fagforum for stråleterapi
• Fagforum for nukleærmedisin
• Fagforum for mammografi

Lederforum har også fått egen Facebook gruppe, som har fått tittelen Lederforum – Norsk Radiografforbund.

I tillegg er det etablert nordiske fagforum for beskrivende radiografer og sonografer.

Agentene i NRFs fagkursgruppe vil være administrator for hver sin gruppe knyttet til sitt fagområde. 
Fagutviklingsleder Hans Flaata er leder fagkursgruppen, og skal bidra til å knytte aktiviteten i forumene sammen med agentene og alle fagkursene NRF tilbyr hvert år.

Alle med faglig interesse er velkommen til å bli med i gruppene, og vi håper at du både vil dele faglige tips, spørre om råd og at du vil få faglig utbytte av det andre poster i forumene.