Etter Kvinnslandutvalget

«Selv om det regionale nivået skulle bestå gjennom politisk behandling, er det all grunn til å stille spørsmål ved disponering og bruk av helsekronene totalt sett», skriver NRF-leder Bent R. Mikalsen.


«Noe av utgangspunktet for forslaget om å fjerne det regionale leddet er kostnadene forbundet med det. Holdningene er at det er et fordyrende og byråkratisk ledd som ikke bidrar til det sykehusene først og fremst skal drive med, nemlig utredning og behandling av pasienter.»

Les hele lederen på holdpusten.no