Er dine barn forsikret

Husk at du kan tegne barneforsikring med medlemsrabatt gjennom NRFs forsikringskontor.


Noen mener at vi i Norge ikke trenger å forsikre barna våre ettersom vi har et offentlig helsevesen som prioriterer barn, og et godt stønadssystem. Halvparten av norske foreldre er uenig i dette og har kjøpt barneforsikring. De mener at dersom deres barn blir alvorlig sykt, utsatt for en ulykke eller ufør i ung alder, så er barneforsikringen et viktig supplement til de offentlige ordningene.

Her kan du lese mer om barneforsikring gjennom NRFs forsikringskontor​
 ​