Enighet i KS

Partene i kommunesektoren kom i går til en forhandlingsløsning i årets mellomoppgjør.


Rammen for oppgjøret er på om lag 2,4 prosent i 2017.

Partene ble enige om fordelingen av tillegg til de ulike stillingsgruppene for både 2016 og 2017 i hovedoppgjøret i fjor.Endringen i år i forhold til hva som ble avtalt i fjor, er at de sentrale lønnstilleggene gis med virkning fra 1. juli 2017, i stedet for fra 1. august og at lokale lønnstillegg gis med virkning fra 1. august i stedet for fra 1. september. I hovedoppgjøret i 2016 ble det lagt til grunn en ramme på 2,2 prosent for mellomoppgjøret 2017. Resultatet i frontfaget i år ga en ramme på 2,4 prosent, og denne har kommuneoppgjøret forholdt seg til.

NRF forhandler all lønn i sin helhet lokalt. Disse forhandlingene vil finne sted til høsten.


Tekst: Ole Andre Gjerde
[email protected]

Powered by Labrador CMS