Endring i kontingent og forsikringstrekk fra 1.1.2017

​Kontingenttrekket skal fortsatt være 1,45% av brutto grunnlønn, men maksimum trekkgrunnlag økes til en brutto årslønn på kr. 435.000,-. Dette utgjør et maksimum trekkbeløp på kr. 526,- per måned.

Trekket for den kollektive gruppelivsforsikringen økes fra kr. 160,- til kr. 165,- per måned.

Endringene trer i kraft fra 1.1.2017.

Her finner du mer informasjon om NRFs kollektive gruppelivsforsikring