Disse har fått utdanningsstipend for 2017


Årlig avsettes det midler over budsjett for tildeling til utdanningsstipend.
Norsk Radiografforbunds utdanningsstipender er et medlemstilbud som skal stimulere til at radiografer og stråleterapeuter kan øke sin kompetanse gjennom videreutdanning samt å drive fagutvikling. Stipendordningen er ikke ment å skulle erstatte virksomhetenes ansvar for kompetanseutvikling for sine ansatte; men heller ment å være et supplement til støtte fra egen arbeidsgiver. For budsjettåret 2017 er det avsatt kr. 100.000,-  til utdanningsstipend for videreutdanninger og masterstudier.

Sentralstyret har i styremøte juni behandlet søknadene om utdanningsstøtte, og følgende medlemmer er tildelt støtte i 2017:

​Torfinn Korsvold​Beskrivende radiografi ​Kr.  10.000
​Helene P. Venberget ​Intervensjon videreutd.​Kr.    5.000
​Lillian Grimsgård ​CT videreutd.  ​Kr.  10.500
​Marianne Mørk MR videreutd.​Kr.  10.500
​Camilla Samuelsen  ​Beskrivende radiografi ​Kr.  10.000
​Mario Gaarder​Master i offentlig ledelse ​Kr.  12.000
​Miriam Nybø  ​Master Msc Imaging, Edinburg​Kr.  20.000
​Tanja Holter  ​Master klinisk helsearbeid Kr.    6.500
​Eirill S. TornesBeskrivende radiografiKr.    5.500
​Christine Eikefet​Master MR sikkerhet Kr.  10.000

    

   
   
 
 
    


  

Powered by Labrador CMS