Nye frister i tariffoppgjøret

Publisert Sist oppdatert

Tariffområde Spekter område 10 og 13

Flere helseforetak er i bistandsforhandlinger, og fristen for avslutning av forhandlingene er derfor utsatt til disse er gjennomført.

Spekter område 12

De virksomheter hvor NRF har medlemmer i dette tariffområdet er ferdigforhandlet, men forhandlingsresultatet er ikke offentlig før forhandlingene mellom Unio og Spekter i forhandlingenes fase 3 er gjennomført. Disse er berammet 9. november.

Virke

Sentrale forhandlinger er berammet 30. november – 1. desember. Partene er på denne bakgrunn enige om å avtale frister for gjennomføring av lokale forhandlinger om årlig lønnsregulering for stillinger som får sin lønn forhandlet lokalt i egen protokoll i forkant av HUK-oppgjøret. Dette for at de lokale parter skal kunne starte planlegging, forberedelser og etter hvert gjennomføring av forhandlingene på en så god og forutsigbar måte som mulig i denne spesielle situasjonen. Partene er enige om at forhandlingene gjennomføres innen 18. desember 2020. Virkningsdato for lønnsendringer er 1. mai 2020 med mindre partene lokalt kommer til enighet om annen dato. Ankefrist settes til 31. desember.

Powered by Labrador CMS