Masterutdanning


Flere av høyskolene og universitetene tilbyr mastergradsutdanninger hvor bachelorgrad i radiografi kvalifiserer for opptak.

Det henvises til de enkelte utdanningsinstitusjonenes studieoversikter for mer informasjon om de enkelte masterprogrammene.​