Søknadsfristen settes til innen 15. mai 2020.

NRFs utdanningsstipend 2020

Formålet med utdanningsstipendet, er å gi radiografer mulighet til å drive fagutvikling.

I henhold til vedtak fattet på Representantskapsmøte november 2019, er det avsatt

kr. 100.000 i budsjettet for 2020 øremerket utdanningsstipend.  I 2020 kan det søkes støtte til:  

  • Videreutdanninger og mastergradsstudier

Kr. 100.000 tildeles som støtte til videreutdanninger og mastergradsstudier. Ved tildeling vil studieretninger innen radiografi, beskrivende radiograf, sonografi, stråleterapi og nukleærmedisin vektlegges.

Søknadsfristen settes til innen 15. mai 2020 med tildeling innen 16. juni 2020.

Kun medlemmer i Norsk Radiografforbund kan søke stipend. De som søker stipend må være à jour med kontingentinnbetalingen og ha vært medlem i minimum et år. Det vises til retningslinjer for tildeling av stipend, om krav til dokumentasjon på hva en søker støtte til, oppsett av kostnadsoversikt og opplysninger om det søkes støtte fra andre instanser.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til [email protected]

Retningslinjer og søknadskjema finner du her:

Retningslinjer for NRFs utdanningsstipend og FoU stipend

Søknadsskjema for NRFs utdanningsstipend og FoU stipend 

Søknadsskjema med vedlegg sendes til [email protected]

Merk søknaden "Utdanningsstipend 2020"​