Søknadsfrist settes til 15. mai 2020. 

NRFs FoU stipend 2020

NRFs stipend til faglige og vitenskapelige prosjekter

I henhold til vedtak fattet på Representantskapsmøte 28. november 2019 er det avsatt

midler i budsjettet for 2020 øremerket FoU tiltak. I 2020 kan det søkes støtte til faglige og vitenskapelige prosjekter.  

Fokusområder for 2020 er: 

  • Faglige prosjekter innen strålevern, berettigelse innen bildediagnostikk, metode- og kvalitetsutvikling innen bildediagnostikk, radiografi og stråleterapi.
  • Prosjekter som omhandler kompetansehevende tiltak som har kvalifisert NRF medlemmer til nye roller og der arbeidsoppgaver har bidratt til økt effektivitet og kvalitet i helsetjenestene.

Søknadsfrist settes til 15. mai 2020 med tildeling innen 15. september.

Kun medlemmer i Norsk Radiografforbund kan søke stipend. De som søker stipend må være

à jour med kontingentinnbetalingen.

Det vises til retningslinjer for tildeling av stipend, om krav til dokumentasjon på hva en søker støtte til, oppsett av kostnadsoversikt og opplysninger om det søkes støtte fra andre instanser.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til [email protected].

Retningslinjer og søknadsskjema finner du her:

Retningslinjer for NRFs utdanningsstipend og FoU stipend

Søknadskjema for NRFs utdanningsstipend og FoU stipend

Søknadsskjema og vedlegg sendes på e-post til [email protected]

Merk søknaden "FoU prosjekter 2020".