Slik skriver du en god CV

Det er svært viktig at din CV er satt opp så ryddig som overhodet mulig. Bruk kun en skrifttype og størrelse. Unngå mange innrykk, understrekninger, kursiv og utheving.

 

Personlige data
Den første delen med personlige data (etternavn - fornavn osv.) trenger ingen kommentarer.

Nøkkelkvalifikasjoner
Dette er den vanskeligste posten, der du skal fortelle hva du er best til rent faglig. Ta også med positive personlige egenskaper. Egentlig er dette en kortfattet oppsummering av alle poster i din CV. Denne posten er særdeles viktig, da mottaker ønsker å danne seg et raskt bilde av alle kandidater til en jobb. Ved å gi et klart bilde av deg selv og en tydelig profil, vil det styrke ditt kandidatur til jobben.

Erfaring med datautstyr/programmer
Navngi maskinutstyr, programvare og versjon. Mest relevant kunnskap først.

Språkkunnskaper
Angi språk og spesifiser med flytende, skriftlig og/eller muntlig.

Utdannelse/Etterutdanning/Kurs
Oppgi tidsrom for utdannelse, utdanningssted, hva slags utdannelse (studier/opplæring/kurs), samt eventuell tittel (f.eks. “bedriftsøkonom”) oppnådd gjennom fullførte studier. Siste utdannelse oppgis først. Deretter siste kurs, osv. Mange korte kurs bør oppsummeres eller settes under eget punkt.

Erfaring/praksis
Oppgi tidsrom for praksis, firmanavn, og din funksjon (f.eks. “regnskapssjef”). Oppgi viktige ansvars- og arbeidsområder som du hadde i den aktuelle stillingen. Skriv “aktive” fraser - oppgaver du utførte i jobben. Siste arbeidsgiver oppgis først. Før opp både måned/år (05.92 - 08.97) for at det ikke skal være noen misforståelser eller fremkomme noen “hull” i din CV.

Annet
Ta gjerne med kurs/tillitsverv/fritidsinteresser/utenlandsopphold etc.

Referanser
Referanser oppgis ikke i CV. Lag en egen referanseliste som kan leveres under intervjuet.

Lykke til med din CV!