Hvordan skrive en god jobbsøknad


Hvordan skriver du søknaden?
Når du har en gjennomarbeidet CV, analysert annonsen grundig og eventuelt kontaktet arbeidsgiver er du klar til å skrive søknaden.

Det å skrive gode søknader er noe som krever konsentrasjon og tid.  Det er din fremtidige karriere som står på spill.  Du skal vise at du er den personen som arbeidsgiveren ønsker å innkalle til intervju.  Du trekker fram de egenskapene som samsvarer med det de spør etter i stillingsannonsen. I dag er det vanlig å forme søknaden som et forretningsbrev:

Forslag til hvordan du kan sette opp søknadsbrevet ved utlyst stilling:

Navnet ditt
Adressen din
Postnr. og poststed
Telefonnummer (mobil, dersom det er lettest å nå deg på det)
E-post, dersom den er i daglig bruk   
                                                                                      Sted, dato
Arbeidsstedets navn
(v/kontaktperson)
Adresse
Postnr. og poststed

Overskrift: Søknad på stilling som (navnet/stillingsbetegnelsen) (evt. Referansenummer)

• Hvor du fant stillingen og eventuelt henvisning til kontakt, samt at du søker på stillingen

• Kort om personalia, det er vanlig å nevne alder

• Årsaken til at du søker, din motivasjon, hvorfor denne stillingen, hvorfor denne bedriften (ikke skriv noe negativt om tidligere eller nåværende arbeidsgivere)

• Dine faglige kvalifikasjoner (viktigste utdanning og praksis i forhold til utlysningsteksten, prøv å bruke andre ord enn i teksten, her bruker du det som du fikk frem i stillingsanalysen)

• Personlige egenskaper/fortrinn (her er det viktig å bruke stillingsannonsen, der står det ofte ønskede egenskaper, få med disse uten at det virker som du har klippet direkte fra utlysingsteksten)

• Henvisning med telefonnummer til eventuelle referanser (disse kan eventuelt oppgis på CV eller du viser til at referanser vil bli gitt ved intervju)

Med vennlig hilsen
Signatur
Navnet ditt

Vedlegg:

• CV

• Antall vitnemål og attester (Dersom det spørres etter det i annonse teksten)