Fotoillustrasjon: AdobeStock, goodluz
Fotoillustrasjon: AdobeStock, goodluz

Høringssvar: Forslag til alternativ regulering av pasientforløp i spesialisthelsetjenesten.

I høringsnotatet foreslås det at den individuelle fristen oppfylles ved «første oppmøte». Skal forslaget virke etter intensjonene betinger det derfor at ikke det «første oppmøtet» bare blir for å møte for samtale. Pasientene må oppleve at en frist er reell og at fristen må forstås dithen for pasientene at utredning og behandling faktisk igangsettes.

Norsk radiografforbund organiserer radiografer og stråleterapeuter. Våre medlemmer arbeider for en stor del innen bildediagnostikk og stråleterapi i spesialisthelsetjenesten samt ved private institutter som tilbyr bildediagnostikk.

Dette er tjenester som er helt nødvendige for og dermed helt integrert i moderne medisin, ikke minst innen kreftbehandlingen. Det økende behovet for avansert bildediagnostikk og stråleterapi har medført at dette er tjenester som opplever økende etterspørsel innad i sykehusene – en del av ventelisteproblematikken kan derfor knyttes til kapasitet i nevnte tjenester.

Vi støtter og ser behovet, bakgrunnen samt intensjonene om en forenkling og en klargjøring av skillene mellom individuell juridisk frist til utredning og behandling. Ikke minst vil en forenkling kunne bidra til at en bedre og mer transparent statistikk kan fremskaffes på dette området.

Vi er imidlertid bekymret for at forslaget til endringer i praksis vil føre til en sementering av hvordan pasienter opplever dagens situasjon i spesialisthelsetjenesten. Pasienter opplever i dag kapasitetsutfordringer i flere utredningsløp i spesialisthelsetjenesten – det gjelder også innen bildediagnostikk og stråleterapi. En del av intern ventelisteproblematikk i sykehusene er derfor spesifikt knyttet til kapasitet i disse tjenestene. Det er nødvendig at bildediagnostikk og stråleterapi tjenestene skaleres og tilpasses behovet for at intensjonene om kortere ventetider og mer reelle pasientforløp skal kunne realiseres og synligjøres for pasientene.I høringsnotatet foreslås det at den individuelle fristen oppfylles ved «første oppmøte». Helsedirektoratet gir ikke nærmere forklaring i deres utredning på hva ett slikt «første oppmøte» i praksis bør inneholde for pasientene.

Skal forslaget til alternativ regulering av pasientforløpene virke etter intensjonene betinger det derfor at ikke det «første oppmøtet» bare blir for å møte for samtale. Pasientene må oppleve at en frist er reell og at der er krav til materielt innhold – fristen må forstås dithen for pasientene at utredning og behandling faktisk igangsettes.

Tekst: forbundsleder Bent Ronny Mikalsen

Utskriftsvennlig versjon

Powered by Labrador CMS