Foto: Adobestock, Igor

Disse får tildelt NRFs forskning og utviklingsstipend for 2020

Publisert

Tildelingene er et ledd i Norsk Radiografforbunds støtte til forsknings- og utviklingsarbeid og en stor del av budsjettposten går direkte til faglige og vitenskapelige prosjekter. Stipendordningen er ment å være et supplement til virksomhetenes eget ansvar for kompetanseutvikling for sine ansatte og er en støtte til de av våre medlemmer som er i et utdanningsløp samt utfører prosjekter tilknyttet våre fagområder. For årets budsjett var det avsatt kr. 200 000,- for tildelinger til prosjekter. Forbundsstyret har behandlet årets søknader til FoU.

Følgende medlemmer er tildelt støtte i 2020: 

Albertina Rusandu   15.000,- Presentasjon og bekjentgjøring av kvalitetssikringsstudiene: «Individualisering av protokoller for CT lungeemboli» og «Jodholdige kontrastmedia og deres effekt på skjoldbruskfunksjon»  Cathrine Helgestad Kristiansen  15.000,- Presentasjon og bekjentgjøring av prosjekt. «Ultra low iodine loaded spectral CT angiography (CTA) of the lower limb; A randomized controlled trial»  Eivind Richter Andersen  40.000,- Støtte til doktorgradsstipendiat ved NTNU og prosjektet:«Optimalisering av Radiologiske tjenester»

Anne Kathrin Ertzaas  40.000,- Workshop mammografiscreeningens faggruppe: «Fra PGMI til PAI i mammografiscreening»  Isabel Krohn  40.000,- Støtte til prosjekt i forbindelse med master studie: «Formidling av utvidet informasjon og undersøkelsesresultat umiddelbart etter diagnostisk CT-undersøkelse av koronarkar» Mette Karen Henning  10.000,- Presentasjon og bekjentgjøring av PhD. prosjekt: “Improved chest CT diagnostic and contrast medium administration”  Wilhelm Iversen  40.000,- Støtte til kvalitetssikringsprosjekt innen MR perfusjon: «Ikke-kontrastforsterket MR-perfusjon av hjernen: reliabilitet, reproduserbarhet og sammenlikning av to ASL-metoder».  

Powered by Labrador CMS