Norsk Radiografforbunds kommentarer til statsbudsjettet for 2024

Foto: Peakstock

Fortsatt ingen mammografiscreening for kvinner over 69 år?

Publisert

Gjennom Mammografiprogrammet i Norge får alle kvinner mellom 50 og 69 år tilbud om mammografi hvert andre år. Målet er å oppdage kreft tidlig, før symptomer oppstår, og med det redusere dødeligheten av brystkreft.

Studier av brystkreft i WHO og EU dokumenterer at organisert screening også reduserer dødeligheten av brystkreft for kvinner i alderen 70 til 74. I Norge er forekomsten av brystkreft blant kvinner i alderen 70–74 år relativ høy, med om lag 210 tilfeller per 100 000 kvinner per år. Sett i lys av den relativt høye forekomsten av brystkreft hos kvinner mellom 70 og 74 år, og anbefalinger fra WHO og EU, mener Norsk Radiografforbund at øvre aldersgrense for mammografiscreening bør økes fra 69 til 74 år. Teknologisk utvikling de senere år har bedret diagnostisk kvalitet og bruk av dedikerte algoritmer med kunstig intelligens gir muligheter for mer individualisert og effektiv screening. 

Inkludering av kvinner mellom 69 og 75 år i Mammografiprogrammet krever imidlertid en betydelig økt bevilgning til Mammografiprogrammet, noe vi ikke kan se i det foreslåtte statsbudsjett.

Powered by Labrador CMS