Slår alarm om utsatte røntgenundersøkelser

Frykter alvorlige følger for kreftpasienter

Tiltak som lengre åpningstid på CT- og MR-labene er eneste mulighet dersom vi innen forsvarlig tid skal få tatt unna det store antallet undersøkelser som er blitt satt på vent på grunn av pandemien.

Publisert Sist oppdatert

– Forsinkede kreftdiagnoser kan som kjent få alvorlige konsekvenser for den enkelte pasient, sier forbundsleder Bent R. Mikalsen i Norsk Radiografforbund (NRF).

Radiografene er fra før en hardt presset yrkesgruppe. Ifølge den ferske Fafo-rapporten «Mellom menneske og maskin», som er utarbeidet på oppdrag fra Norsk Radiografforbund, beskriver to av tre radiografer at de har intensive arbeidsdager for å ta unna de stadig økende køene til bildediagnostiske undersøkelser.

Etter at pakkeforløp for kreft ble innført, har vi sett at mange sykehus sliter med å overholde fristene i forløpene – noe som i stor grad knyttes til kapasitet på røntgenavdelingene.

Rapporten tar for seg radiografenes arbeidshverdag før koronapandemien. Det pekes på at radiografene utfører stadig flere undersøkelser uten at bemanningen økes – det løpes fortere!

– Når vi nå i tillegg har hatt en situasjon med utsatte undersøkelser i flere uker, sier det seg selv at noe må gjøres dersom ikke det skal ta svært lang tid å få tatt igjen etterslepet, sier Mikalsen.

Blant alle pasienter som har fått utsatt undersøkelser, er det særlig kreftpasienter han bekymrer seg for.

– Vi vet hvor viktig tidlig diagnostikk ved kreft er, og det vil kunne få alvorlige konsekvenser for mange dersom pasienter med mistanke om kreft må vente i lang tid før de kommer til for eksempel CT eller MR.

– Røntgenavdelingene landet over har vært hardt presset i mange år, og det må settes inn økte ressurser for å demme opp for den ekstra belastningen som nå er uunngåelig, fortsetter Mikalsen. 

I tillegg til at køen av ventende pasienter blir svært lang, tar undersøkelsene ved avdelingene lengre tid på grunn av smittevernhensyn. Det må også tas med i beregningen, mener Mikalsen:

– For eksempel kan det ta opp mot et kvarter ekstra å rengjøre en MR-maskin mellom hver pasient, og slike smitteverntiltak kan man forvente at vil være nødvendig i lang tid fremover.

Flere røntgenavdelinger må på grunn av pandemien også styrke radiografenes vaktteam på kveld og natt for å ivareta smittevern. Mikalsen mener derfor at man må sette inn ekstra bemanning for å kunne ta i bruk tilgjengelige maskinressurser i større grad enn de brukes i dag.

– Vi vet at en del CT- og MR-maskiner står ubrukt en stor del av døgnet. Her har vi et uutnyttet potensial.

– Når man vet hvor viktig bildediagnostikk er for moderne sykehusbehandling, skjønner man at kapasitetsutfordringer på røntgenavdelingene får følger for hvor fort sykehusene kan komme tilbake til en noenlunde normalsituasjon, sier forbundslederen og legger til:

– Jeg kan derfor ikke se at man kan klare å få bukt med etterslepet på lang, lang tid, dersom det ikke settes inn ekstra ressurser, og det tidligst mulig.

Tekst: Tone Rise

Powered by Labrador CMS