FOTO: ISTOCK
FOTO: ISTOCK

Disse har fått stipend

Se hvem som har fått NRFs utdanningsstipend 2021.

Publisert

Norsk Radiografforbunds utdanningsstipender er et medlemstilbud som skal stimulere til at våre medlemmer kan øke sin kompetanse gjennom videreutdanning samt å drive fagutvikling. Stipendordningen er ikke ment å skulle erstatte virksomhetenes ansvar for kompetanseutvikling for sine ansatte; men heller ment å være et supplement til de av våre medlemmer som er i et eller planlegger et utdanningsløp.

For budsjettåret 2021 er det avsatt kr 100 000 til utdanningsstipend for videreutdanninger og masterstudier. Forbundsstyret har i møte 23. juni behandlet søknadene om utdanningsstøtte, og vi ønsker alle lykke til i sine utdanningsløp.

Følgende medlemmer tildeles støtte i 2021:

Alaa Abohaikel, master klinisk helsearbeid, kr 10 000
Anne Helene Reiten, master MR, kr 12 000
Bente Nord, master helseledelse, kr 10 000
Christina Kjelby, videreutdanning ultralyd, kr 8000
Gunnhild Heie, videreutdanning MR, kr 6000
Heidi Økland, videreutdanning MR, kr 6000
Hilde Fossum, master i klinisk helsearbeid, kr 10 000
Ina Garseg, videreutdanning MR, kr 6000
Siw Renate Knarbakk, master helseinformatikk, kr 10 000
Susanne Thorvaldsen, master MR, kr 12 000
Vicky Kamboz, master tverrfaglig helseforskning, kr 10 000

Powered by Labrador CMS