Datoer for lønnsoppgjøret 2020

På grunn av koronasituasjonen ble som kjent alle tariffoppgjørene som skulle vært gjennomført våren 2020, utsatt til høsten og alle offentlige tariffavtaler ble prolongert til 15. september. Det er nå avtalt oppstart og fremdrift i de fleste av områdene.

Publisert Sist oppdatert

Frontfaget

Ny oppstartsdato for frontfaget er planlagt 3. august

Frist: 21. august

Frist for forbundenes krav til Unios ulike forhandlingsutvalg kan settes til fredag 28. august, med mindre det i de enkelte områder tilsier senere frister. 

Spekter

Forhandlingene starter med A-delsforhandlinger 25.august. Videre fremdrift i oppgjøret avtales her. 

Lokale forhandlinger i Spekter

Frister for gjennomføring av lokale forhandlinger om overenskomstenes del B, vil bli fastsatt i A-delsforhandlingene. Det er nærliggende å anta at lokale forhandlinger gjennomføres i løpet av september. 

Virke

I Virke/HUK-området (helse, utdanning og kultur) er det planlagt forhandlingsstart 10.-12.november. Datoer for lokale forhandlinger kommer

Staten

I det statlige tariffområdet er det avtalt forhandlingsoppstart 1. september. Frist for avslutning er 15.september. 

KS

I KS starter forhandlingene 3.september. Frist for avslutning av forhandlingene er 15.september.

Tekst: forhandlingssjef Ole Andre Gjerd

Powered by Labrador CMS