Smitteverntiltak ved stråleterapiavdelingene

Publisert Sist oppdatert

På NRFs fagforum for stråleterapeuter har det vært en nyttig diskusjon om hvilke smitteverntiltak som er iverksatt ved de ulike stråleterapiavdelingene rundt om i landet. Hva gjør man når den første smittede pasienten ankommer linac?

Ved stråleterapien i Tromsø er dette iverksatt:

 • Hyppigere håndvask og spriting blant ansatte.
 • Alle møter er utsatt.
 • Stråleterapeutene på linac er delt inn i faste team.
 • Pasientene skal så godt det lar seg gjøre kun gå på samme linac.
 • Pasientene har samme tidspunkt for behandling hver dag, for å tilstrebe at de stort sett møter de samme folkene i korridorene.
 • Vi har økt fra 2 til 3 venterom. Pasienter har fått tildelt sitt faste venterom.
 • Ingen håndhilsning.
 • Alle holder større avstand.
 • Spriting av behandlingsrom etter hver pasient. Hyppigere spriting av flater, mus og tastatur i operatørrommet
 • Pasienter blir oppfordret til å ankomme tett opp mot behandlingstidspunkt, og forlate umiddelbart etterpå.
 • Pasienter vasker hendene før behandling.
 • Dørene i avdelingen (som har stort gjennomtrekk av pasienter) er satt åpne.
 • Det vurderes å kjøre ett kveldsskift (noe vi vanligvis ikke gjør) for å minimere mengden ansatte og pasienter på dagtid.
 • Et skriv er i utarbeidelse om hva vi skal gjøre når første bekreftet smittede pasient ankommer avdelingen.

Knowledge shared = knowledge²

Kilde: Runar Berglund

På stråleterapien i Stavanger har vi mange av de samme tiltakene som i Tromsø.

I tillegg kan jeg nevne at vi har:

 • Fjernet alle blader, bøker og leker fra venterommet
 • Fjernet mange stoler slik at folk ikke sitter tett
 • Hengt opp flere spritdispensere
 • Delt arbeidsgruppen: personell på maskin er delt i to faste grupper og kjører dag- og kveldsskift på 1 maskin (har to). Doseplanleggere er delt i to team, som igjen er fordelt på to ulike rom og går skift. CT drives med fast personell kun dagtid.
 • Prøver å være færrest mulig på pauserommet
 • Visning av planer gjøres i stort møterom med 1 str.ter og 1 onkolog (fysiker ved behov)
 • Vi prøver å holde oss på "våre områder"
 • Noen fysikere har hjemmekontor (opprettholder kontakt via Aria, epost, skype og mobil).
 • Har samlet opp alt smitteutsyr på en plass slik at vi har god oversikt over beholdningen

 Nevnte jeg sprit og god håndhygiene?😉

Kilde: Suzanne Wick

På stråleterapien på OUS Ullevål per 17/3 (siden ting endrer seg fra dag til dag).

 • Alle dører inn til Kreftsenteret er stengt bortsett fra hovedinngangen hvor det står en vakt og sjekker om folk som kommer har noe på bygget å gjøre.
 • Stort fokus på håndhygiene, mange flere desinfeksjonsdispensere hengt opp.
 • Hyppigere håndvask og spriting blant ansatte, oppfordrer pasienter til det samme.
 • Alle møter som må gjennomføres gjøres via video/telefon eller med veldig få tilstede og god avstand.
 • Unngår å møtes på lunsjrommet til lunsj.
 • Håndhilser ikke
 • Alle holder større avstand.
 • Fjernet alle blader og bøker fra venterommet
 • Spriting av behandlingsrom etter hver pasient (så lenge vi fortsatt har overflatedesinfeksjon, kan virke som vi snart må over på Klorinblanding pga mangel på lageret)
 • Hyppigere spriting av flater, mus og tastatur i kontrollrommet

Har etter det jeg vet ingen bekreftede smittepas med Korona, men når det skjer planlegger vi å bruke en maskin på ettermiddag/kveld med egen inngang og opprette sluse.

Kilde: Ina Brautaset

Innleggene er gjengitt med tillatelse.

Powered by Labrador CMS