Foto: Adobe Stock, wladimir1804

NRF’s kommentar til situasjonen med koronasmitte

Dersom nødvendige tiltak ikke iverksettes vil smitten lett kunne spre seg også i sykehusene.

Publisert Sist oppdatert

Ikke uventet erklærte WHO i går at vi står overfor en pandemisk spredning av covid-19-viruset.

Mens vi venter på at også Norge skal iverksette effektive mottiltak synes det nå klart at dødeligheten blant de som smittes av covid-19 er langt høyere enn det vi kjenner fra sesonginfluensa.

Oppdatering: Helsedirektoratet har i dag 12. mars vedtatt nye tiltak for å hindre spredning av Covid-19. Les mer om dette her

Viruset smitter urovekkende lett i befolkningen og har potensiale til å ta myndighetene og befolkningen på sengen, noe vi har sett i Italia. Også i Norge er utviklingen mer dramatisk enn prognoser for relativt kort tilbake i tid tilsa.

Dersom nødvendige tiltak ikke iverksettes vil smitten lett kunne spre seg også i sykehusene, slik det ble observert under SARS-epidemien i 2002. Fra Kina og Italia vet vi at et betydelig antall helsepersonell ble/er smittet igjennom sitt arbeide. Dette er også bakteppet som gjorde at vi tidlig i denne uken valgte å avlyse og eller utsette kommende kurs og konferanser.

Forbundsleder Bent Ronny Mikalsen
Foto: Ann Elisabeth Næss

Som helsepersonell utgjør radiografer og stråleterapeuter (stråleterapeuter kan bli omdisponert) en kritisk del av helsetjenesten og er en del av den samfunnsmessige beredskapen innen helse, en beredskap som nå blir satt på prøve. Skal denne bestås må helsepersonell i sykehusene bli ivaretatt – potensiell smittespredning innad i sykehusene, må bli tatt på største alvor.

Som ved smittekontroll ellers i samfunnet, handler dette om å ivareta helse og sikkerhet for ansatte ute i avdelingene. Dette må prioriteres – uten kontroll på spredning også i sykehus vil krisen forverres – for hele samfunnet.

Helseforetakene har tatt initiativ til ulike avtaler som skal lette tilpasninger når det gjelder arbeidstid og planlegging, blant annet når det gjelder kortere frister på turnusendringer. Det er bra – vi er fleksible, spesielt i en slik situasjon. Dersom antall smittede i befolkningen fortsetter å stige ukontrollert vil det sannsynligvis bli behov for ytterligere tiltak når det gjelder arbeidstid. Overordnet må vi stille oss slik at det finnes personell tilgjengelig – som ikke sitter i karantene som følge av smitte, og som dermed er utilgjengelige for de ulike tjenestene i sykehusene som må opprettholdes.

Det vil bety at man må se kritisk på pasienttransport og kontakt innad i og mellom avdelingene i sykehusene.

Det betyr også etter alt å dømme at det må foretas kritiske vurderinger og prioriteringer hva gjelder bruk av bildediagnostikk slik situasjonen nå utvikler seg.

Helseberedskapsloven ble satt i kraft fra 6. mars og fullmaktene delegert til Helsedirektoratet. Helsepersonell i kommunal, fylkeskommunal og statlig sektor kan pålegges å stille seg til disposisjon dersom behovet for bistand er tilstrekkelig. Dersom Helsedirektoratet benytter seg av fullmaktene vil det kunne foreligge hjemmel i lov til å nekte radiografer reiser på fritiden.

Helsedirektøren har videre støttet at situasjonen kan kreve en omlegging av driften ved sykehusene, herunder at elektiv behandling må tas ned. Kritisk syke pasienter og smittebegrensing må ha prioritet.

Det er pr. i dag et tiltak som virker og det er smittebegrensing – i arbeidstid som i fritid.

Norsk Radiografforbund følger situasjonen samt de ulike tiltak som iverksettes for å kunne gi råd og informasjon ut til våre tillitsvalgte, sier forbundsleder Bent Ronny Mikalsen.

Les også: Koronavirus: Hvilke rettigheter og plikter har du som arbeidstaker?

Powered by Labrador CMS