Våre aktiviteter

Våre aktiviteter

Vil du vite mer om hva RadForum driver med?

Veiledning av fagartikler: RadForum tilbyr veiledning av fagartikler som skal trykkes i Hold Pusten. Se egen side.

Seminarer:

  • Forskningsseminar: sendes som videokonferanse eller MOOC.
  • Akademisk engelsk skrivekurs: primært for masterstudenter
  • PhD-seminar: for medlemmer som skriver doktorgrad.

Seminarene er gratis for RadForums medlemmer.

Konferanser: RadForum har som mål å arrangere en egen sesjon på radiologiske konferanser. Vi har hatt sesjoner på Nordisk kongress, VÅRMØTET og HØSTMØTET.

Forelesninger på NRFs fagkurs: RadForum holder foredrag om kunnskapsbasert praksis på NRFs fagkurs.

Pågående forskningsprosjekt: «Radiografifaglig forsknings- og utviklingsarbeid i Norge» En kartleggingsstudie.