Uravstemming i Staten starter i dag

08.06.2016. Klokken 1200 i dag starter uravstemningen i det statlige tariffområdet. Den avsluttes 17. juni klokken 1600. Stemme gjør du elektronisk her.

​ 
Uravstemningen i statlig tariffområde skal gjennomføres elektronisk. Medlemsnummer og pin-kode til bruk ved uravstemningen blir sendt til deg på SMS og/eller e-post.

Alle yrkesaktive medlemmer i Unios medlemsorganisasjoner som får sine lønns- og arbeidsforhold fastsatt i tariffavtale med staten, og som har staten som arbeidsgiver, kan avgi stemme. Pensjonist- og studentmedlemmer kan ikke avgi stemme.

De fleste av NRFs medlemmer i statlig sektor har dobbeltmedlemskap i Forskerforbundet, og ivaretas tariffmessig gjennom Forskerforbundet. Dersom du er ansatt i en statlig bedrift og ikke er dobbeltmedlem, kan eventuelle spørsmål sendes til nrf@radiograf.no.   

Du stemmer på Unios hjemmeside her

 uravstemning-stat-2016

Tekst og illustrasjon: Unio