Tariffavtaler


Spekter

 Hovedavtale_Unio_Spekter_2013_2016
Hovedavtalene mellom Spekter og hovedorganisasjonene omfatter bestemmelser om forhandlingsordning, samarbeid og tillitsvalgte.

 Overenskomstens_del_A1_2014_-_2016_overenskomstområde_10_Helseforetak
Overenskomstene i Spekter består av to deler, en sentral A-del og en lokal virksomhetsvis B-del. B-delen forhandles i den enkelte virksomhet, mens A-delen forhandles av Spekter og hovedorganisasjonene, og inneholder de sosiale bestemmelsene.

Virke

 Parallellavtale 2014-2017
Denne avtalen gjelder som første del av alle tariffavtaler som er opprettet mellom Virke og NRF.

 HUK Spesialist 2014-2016
Landsoverenskomsten omfatter virksomheter som går inn under Spesialisthelsetjenesteloven

KS

 KS - Hovedtariffavtalen i Unio
Hovedtariffavtalen omfatter alle kommunale arbeidstakere som er ansatt innen KS tariffområde, og
det er den enkelte arbeidstakerorganisasjon som er part i avtalen.

Stat

 ha_kmd
Hovedavtale for arbeidstakere i statlig tariffområde.