Stråleterapi

Fiksering, CT, barn, brachy- og immunterapi (14. - 15. mars 2019)

Påmelding

14. - 15. mars 2019 Thon Hotell Opera, Oslo

Læringsmål:
Etter endt fagkurs skal deltageren ha fått oppdatering om maskefiksering og annet fikseringsutstyr. Deltageren skal også ha fått kunnskap om optimalisering av CT-protokoller med hensyn til bildekvalitet og dose, samt ha fått kjennskap til utfordringer ved CT-opptak og inntegning av risikoorganer. Videre skal deltageren også ha fått en oppdatering om barn i behandling samt utfordringer rundt barn i maske. Deltageren skal også ha fått kunnskap om hudoverflateskanning, samt ha fått oppdatert og utviklet kompetanse på brachyterapi og immunterapi.   

 Målgrupper:
Stråleterapeuter og andre med interesse.

Priser: 

  • Fagkurs med lunsjer, pausemat og drikke samt elektronisk materiell kr 4700 totalt for medlemmer.
  • Hotell med frokost og treretters middag kr 1300 per døgn.
  • Dersom du ikke skal bo på hotellet, men ønsker å delta på nettverksmiddagen første kvelden, koster dette kr 400.

Medlemmer av det danske Radiograf Rådet, Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor og de skandinaviske radiologforeninger får også medlemspris på våre fagkurs.

For ikke medlemmer kommer et tillegg til kursavgiften på kr 2000,-.

Ekstra overnatting:

Alle kursdeltagere kan benytte vår rabattavtale med Thon-hotellene fritt. Dersom du for eksempel ønsker å komme en dag før eller benytte anledningen til å bli over helgen etter kurset, så kan du bestille og betale ekstra overnattinger direkte med hotellet.

Klikk her for å komme inn på Thons hjemmesider ferdig pålogget med vår rabatt

Program     Påmelding

Kontakt kursansvarlig