Skandinavisk nukleærmedisinkurs: PET/CT og PET/MR

19. - 20.09 2019

Kurset er fulltegnet!

Læringsmål:
Etter endt fagkurs skal deltageren ha fått oppdatert kunnskap om PET/CT, den tekniske utvikling og implikasjoner for klinisk praksis, om strålehygiene for personale og pasienter, om tracere og kvantifisering samt om terapi.
Deltageren skal også ha fått oppdatert kunnskap om PET/MR, teknikk, protokoller, sikkerhet, artefakter, kvantifisering og kliniske caser.

Målgrupper:
Radiografer, bioingeniører, bioanalytikere, fysikere, radiologer og andre med interesse.

Priser: 

  • Fagkurs med lunsjer, pausemat og drikke samt elektronisk materiell kr 4700 totalt for medlemmer.
  • Hotell med frokost og treretters middag kr 1300 per døgn.
  • Dersom du ikke skal bo på hotellet, men ønsker å delta på nettverksmiddagen første kvelden, koster dette kr 400.

Medlemmer av det danske Radiograf Rådet, Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor og de skandinaviske radiologforeninger får også medlemspris på våre fagkurs.

For ikke medlemmer kommer et tillegg til kursavgiften på kr 2000.

Ekstra overnatting:
Alle kursdeltagere kan benytte vår rabattavtale med Thon-hotellene fritt. Dersom du for eksempel ønsker å komme en dag før eller benytte anledningen til å bli over helgen etter kurset, så kan du bestille og betale ekstra overnattinger direkte med hotellet.

Klikk her for å komme inn på Thons hjemmesider ferdig pålogget med vår rabatt

Program  

Kursansvarlig er Hans Flaata som er fagutviklingsleder i Norsk Radiografforbund

Kontakt kursansvarlig