Radiologene går tilbake på avtalen om høstmøte-samarbeid

Radiologene går tilbake på avtalen om høstmøte-samarbeid

Norsk Radiologisk Forening gikk nylig tilbake på samarbeidsavtalen om Høstmøte 2016. Dette har resultert i at NRF ikke er med som arrangør for årets høstmøte.


Norsk Radiologisk Foreningen gikk nylig tilbake på inngått samarbeidsavtale for Høstmøte 2016.  Avtalen ble fremforhandlet før jul mellom Norsk Radiologisk Forening, Norsk Forening for Medisinsk Fysikk (NFMF) og Norsk Radiografforbund (NRF).

Det var enighet blant de enkelte forbundslederne om tema og organisering av Høstmøte 2016, og at dette ville legge et godt grunnlag for et bra arrangement. Imidlertid har Radiologforeningen i ettertid kommet til at de ikke kunne stå inne for avtalen. Vi tar til etterretning at vi ikke får gjennomslag for våre innspill i forhold til tematikk og organisering av høstmøtene. Utfordringen for Radiologforeningen var valg av tema for høstens konferanse samt sammensetningen av programkomite.

Tema for 2016 i kontrakten var «Kvalitet og pasientsikkerhet i bildediagnostikken» noe som da i ettertid ble forkastet da Radiologforeningen krevde tema fjernet fra avtalen.

Vår leder i programkomiteen var i gang med arbeidet, og første møte var planlagt samme dag som dette kom opp. Konsekvens av at avtalen ikke skulle gjelde var at hun måtte tre til side og legge ned arbeidet.
Dette er beklagelig og ikke en ønsket utvikling for det felles faglige arrangementet høstmøtet i utgangspunktet var ment å være. 

NRF tar Radiologforeningens beslutning til etterretning, og som konsekvens kan vi ikke være en del av høstens arrangement.

NRF håper imidlertid å kunne gjenoppta samarbeidet med Radiologforeningen i forbindelse med faglige arrangementer i fremtiden.​