Nukleærmedisin i København

17.09.- 18.09.2020

Påmelding 

Dato: 17.09.- 18.09. 

Sted: København, Danmark 

Læringsmål: Etter endt fagkurs skal deltageren ha fått oppdatert kunnskap om PET/CT, den tekniske utvikling og implikasjoner for klinisk praksis, om strålehygiene for personale og
pasienter, om tracere og kvantifisering samt om terapi.

Deltageren skal også ha fått oppdatert kunnskap om PET/MR, teknikk, protokoller,
sikkerhet, artefakter, kvantifisering og kliniske caser.

Målgrupper: Radiografer, bioingeniører, bioanalytikere, fysikere, radiologer og andre med interesse.

Priser: 

  • Fagkurs med lunsjer, pausemat og drikke samt elektronisk materiell kr. ...........
    (prisen vil bli oppgitt i danske kroner senere) totalt for medlemmer.
  • Hotell med frokost og treretters (prisen vil bli oppgitt senere).
     

Medlemmer av det danske Radiograf Rådet, Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor og de skandinaviske radiologforeninger får også medlemspris på våre fagkurs.

For ikke medlemmer kommer et tillegg til kursavgiften på kr 2000.

Spørsmål sendes per e-post til: Hans Flaata

Merk:

  • Det blir ikke lenger delt ut kompendier i papirformat. Materiellet distribueres elektronisk til deg i forkant av fagkurset. Vi anbefaler å bruke nettbrett som kan ligge på bordet, slik at ikke skjermen forstyrre de som sitter bak deg.
  • Fagkursene starter vanligvis kl. 10.00 første dag, og avsluttes kl. 15 siste dag. Se program dersom publisert.
     

Norsk Radiografforbunds fagkurs er godkjente av Akademisk Studieforbund

Påmelding  

Mer informasjon om kurset, lokaliteter og priser blir publisert så snart som mulig.