NRF avlyser eller utsetter følgende kurs og konferanser
(Foto: Foto: thodonal, Adobe Stock)

NRF avlyser eller utsetter følgende kurs og konferanser

- Tariffkonferansen, kurs i barneradiografi, stråleterapi og mammografi

Tariffkonferansen avlyses
Etter en totalvurdering av situasjonen med spredning av koronaviruset, og etter at et flertall av helseforetakene har innført reiserestriksjoner for utenlandsreiser og samlinger av helsepersonell, har vi som forbund valgt å avlyse vår planlagte tariffkonferanse i Gdansk. Det jobbes med å utarbeide et alternativt opplegg for kursing og opplæring i forkant av tariffoppgjøret. 

Kursene utsettes
Kursene i barneradiografi, stråleterapi og mammografi blir utsatt. Vi jobber med å finne alternative datoer til høsten for disse arrangementene. Nye datoer for disse kursene vil bli publisert så snart som mulig i kursoversikten.  

Vi ønsker med denne avgjørelsen å redusere risikoen for ytterligere spredning av koronaviruset. Til grunn ligger også bekymringen for at våre medlemmer vil kunne risikere å bli satt i karantene etter retur fra våre arrangementer. Ved innleggelse av koronasmittede i sykehus vil våre medlemmer være i førstelinjen ved bruk av bildediagnostikk. Vi ønsker derfor ikke å bidra til ytterligere press på kritiske akuttfunksjoner ved sykehusene slik situasjonen nå har utviklet seg. 

Spørsmål kan rettes til henholdsvis nrf@radiograf.no og kurs@radiograf.no