Norsk Radiografforbund støtter Akademikernes streik

Norsk Radiografforbund støtter Akademikernes streik

​Akademikerne er en arbeidstakerorganisasjon for langtidsutdannede. Medlemmene er yrkesorganisasjoner for folk med utdanning fra universitet eller vitenskapelig høyskole. Akademikerne består av 13 foreninger og disse har i alt ca 194 000 medlemmer.

Norsk Radiografforbund støtter Akademikernes streik og kamp for at arbeidstidsordninger i sykehusene skal være innenfor forsvarlige rammer, både for den enkelte ansatte og for ivaretakelse av god pasientbehandling. Arbeidstidsbestemmelsene må være slik at arbeidstakerne ikke påføres unødige helsemessige og sosiale belastninger, det er derfor svært viktig at arbeidstakerne som gruppe har innvirkning på egne arbeidstidsordninger, sier forbundsleder Bent Ronny Mikalsen.

 

Mer informasjon om Akademikerne