Forbundsleder Bent Ronny Mikalsen.  Foto: Tone Rise, Hold Pusten
Forbundsleder Bent Ronny Mikalsen. Foto: Tone Rise, Hold Pusten ( )

Lønnsoppgjøret i helseforetakene

Norsk Radiografforbund og Unio har sluttført forhandlingene med Spekter i helseforetakene.

NRF kom til enighet ved alle helseforetak, hvorav to med bistand fra de sentrale parter.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, hvilket innebærer at det kun er forhandlet om økonomi.

- Resultatet av mellomoppgjøret viser at våre tillitsvalgte ute i virksomhetene gjør en meget bra jobb. Vi har i stor grad lukket etterslepet i forhold til A2-oppgjøret som oppsto ved noen helseforetak i fjorårets lønnsforhandlinger. Det arbeidet som er lagt ned i år borger godt for et kommende hovedoppgjør i 2020, sier forbundsleder Bent Ronny Mikalsen. 

For Norsk Radiografforbunds del forhandles det lokalt ved det enkelte foretak, og det vil være ulike innretninger fra helseforetak til helseforetak. Ta kontakt med din tillitsvalgt for mer informasjon om resultatet ved din arbeidsplass.

Tillitsvalgtoversikt