Elin Kjelle, stipendiat ved HSNs doktorgradsprogram i personorientert helsearbeid. Foto: Elisabeth Norridge
Elin Kjelle, stipendiat ved HSNs doktorgradsprogram i personorientert helsearbeid. Foto: Elisabeth Norridge

Disputas om mobile røntgentjenester

Elin Kjelle forsker på mobile røntgentjenester til sykehjem, som gjør at pasientene kan bli undersøkt på et trygt og kjent sted og samtidig slipper belastningen forbundet med å reise ut.

Drammen 08.05.2015: Elin Kjelle disputerte i dag  ved universitetet i Sørøst-Norge for graden philosophia doctor ph.d. Hennes avhandling har tittelen Mobile radiography services in nursing homes – exploring utilisation, costs and organisation of diagnostic imaging services.

Hovedveileder har vært Professor dr. ing. Hilde M. Olerud, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, USN

Medveiledere:
Førsteamanuensis Kristine Bakke Lysdahl, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, USN
Førsteamanuensis Aud Mette Myklebust, Fakultet for helse- og sosialvitenskap, USN


Avhandlingen undersøker mobile røntgentjenester til sykehjem i Norge i et samfunnsperspektiv. Den er basert på fire vitenskapelige artikler, og viser at en mobilrøntgentjeneste kan tilrettelegge for en mer person-orientert helsetjeneste for sykehjemsbeboere. Flere sykehjemsbeboere får tilgang på røntgenundersøkelser, og de opplever undersøkelsen på sykehjemmet som lite belastende. Avhandlingen viser også at mobile røntgentjenester reduserer kostandene av en undersøkelse og behandling av sykehjemsbeboere. Den identifiserer også noen barrierer for etablering av mobile røntgen tjenester i Norge. Disse var blant annet finansieringssystemet i spesialisthelsetjenesten, silodannelser i helsevesenet, mangel på ledere med ansvar på tvers av helsetjenestenivå, utfordringer med datasystemer og at det ikke er tilrettelagt for trådløs sending av røntgenbilder. 

Ut fra disse funnene anbefales det i avhandlingen at den norske helsetjenesten finansieres på en måte som tilrettelegger i større grad for tjenester på tvers av helsetjenestenivå og at man bør ha ledere med ansvar for koordinering av helsetjenester på tvers av helsetjenestenivå. I tillegg bør man ha integrerte datasystemer og trådløs sending av røntgenbilder inn til sykehusene. 

 

Norsk Radiografforbund gratulerer Elin med disputasen. 

 

Her kan du lese mer om Elin Kjelles forskning