Disse medlemmene har fått tildelt NRFs spesialistgodkjenning

Oversikt over radiografer med Norsk Radiografforbunds spesialistgodkjenning

MR:

Bac Nguyen                             OUS

Tor Kleppe                               Aleris

Hilde Gjertsen                        Aleris

Lisbeth Andersen                   Aleris

Christian Bjørneby                 Aleris

Edmund Reitan                       OUS

Espen Andersen                     Aleris

Christian Gravem-Nordgård  Aleris

Bjørn Einar Hansen                VV-Drammen

Evy Storengen Nøstvold        OUS

Vivian Skjeie                           Helse Bergen

Veronica Klingan                    UNN Tromsø

Djordje Kovacevic                  OUS

Ann Helene Reiten                 Unilabs Bryn

Bente Elisabeth Flaen           OUS

Dag Sjølie                               Diakon SH

Mari-Ann Haugland                Aker

 

Mammografi:

Line Westermann                   Nordlandssykehuset

Anette Nordtveit Larsen        Sykehuset Østfold

Caroline Hantho                     Sykehuset i Stavanger

 

Beskrivende radiografer:

Bjørnar Rømo                        Levanger

Victoria Vatsvåg                    Prometheus MN

 

Nukleærmedisin:

Kent Alexander Johansen      UNN Tromsø