Foto: Adobestock, Igor
Foto: Adobestock, Igor

Disse får tildelt NRFs forskning og utviklingsstipend for 2020

Tildelingene er et ledd i Norsk Radiografforbunds støtte til forsknings- og utviklingsarbeid og en stor del av budsjettposten går direkte til faglige og vitenskapelige prosjekter. 

Stipendordningen er ment å være et supplement til virksomhetenes eget ansvar for kompetanseutvikling for sine ansatte og er en støtte til de av våre medlemmer som er i et utdanningsløp samt utfører prosjekter tilknyttet våre fagområder. 

For årets budsjett var det avsatt kr. 200 000,- for tildelinger til prosjekter. 
Forbundsstyret har behandlet årets søknader til FoU.

Følgende medlemmer er tildelt støtte i 2020: 


Albertina Rusandu   15.000,- 
Presentasjon og bekjentgjøring av kvalitetssikringsstudiene: 
«Individualisering av protokoller for CT lungeemboli» og «Jodholdige kontrastmedia og deres effekt på skjoldbruskfunksjon» 
 
Cathrine Helgestad Kristiansen  15.000,- 
Presentasjon og bekjentgjøring av prosjekt. 
«Ultra low iodine loaded spectral CT angiography (CTA) of the lower limb; A randomized controlled trial» 
 
Eivind Richter Andersen  40.000,- 
Støtte til doktorgradsstipendiat ved NTNU og prosjektet:
«Optimalisering av Radiologiske tjenester»

Anne Kathrin Ertzaas  40.000,- 
Workshop mammografiscreeningens faggruppe: 
«Fra PGMI til PAI i mammografiscreening» 
 
Isabel Krohn  40.000,- 
Støtte til prosjekt i forbindelse med master studie: 
«Formidling av utvidet informasjon og undersøkelsesresultat umiddelbart etter diagnostisk CT-undersøkelse av koronarkar»
 
Mette Karen Henning  10.000,- 
Presentasjon og bekjentgjøring av PhD. prosjekt: 
“Improved chest CT diagnostic and contrast medium administration” 
 
Wilhelm Iversen  40.000,- 
Støtte til kvalitetssikringsprosjekt innen MR perfusjon: 
«Ikke-kontrastforsterket MR-perfusjon av hjernen: reliabilitet, reproduserbarhet og sammenlikning av to ASL-metoder».