Åpning av ny videreutdanning for radiografer

Åpning av ny videreutdanning for radiografer

I dag ble åpningen av den nye videreutdanningen i tolking og beskrivelse av skjelettrøntgenbilder markert på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Det første studentkullet betstår av fra venstre på bilde: Synnøve Berge, Per Andre Henerhaugen, Henriette Vingelsgaard, Torfinn Korsvold, Camilla Samuelsen og Eirill Solberg Tornes.

Studiet er på masternivå og er et resultat av samarbeid mellom høyskolene i østlandsregionen, HSN Drammen, NTNU Gjøvik og HIOA Oslo. Gjennom studiet skal radiografer kvalifisere seg til å tolke og beskrive skjelettrøntgen undersøkelser.

Aud Mette Myklebust, instituttleder ved Høgskolen i Sørøst-Norge.
Aud Mette Myklebust, instituttleder ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Aud Mette Myklebust, instituttleder ved Høgskolen
i Sørøst-Norge.

Randi Moen Forfang, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Avdeling spesialisering og etterutdanning.
Randi Moen Forfang, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Avdeling spesialisering og etterutdanning.

Randi Moen Forfang, avdelingsdirektør i
Helsedirektoratet, Avdeling spesialisering og etterutdanning.  
Aud Mette Myklebust ønsket velkommen til innbudte gjester og studenter, og ga ordet videre til ​Randi Moen Forfang fra Helsedirektoratet som offisielt åpnet studiet og ga sin uforbeholdne støtte til utdanningen og studentene. Hun oppfordret studentene til å bli gode og skape tillit. ​

​Forbundsleder i Norsk Radiografforbund, Bent Ronny Mikalsen deltok også på åpningen, og fortalte om arbeidet frem mot å etablere et slikt studie i Norge. Initiativet ble tatt av høyskolene etter fremmet politikk for å se på effektivisering og oppgavedeling innen spesialisthelsetjenesten. Oppdrag om oppgavedeling i spesialist-helsetjenesten ble i 2013 gitt til Helsedirektoratet av daværende helseminister. ​Oppgaven omhandlet flere områder der en skulle se på hvordan en kunne frigjøre tid til mer spesialiserte oppgaver samt fjerne flaskehalser og gi mer effektiv pasientbehandling.

Bent Ronny Mikalsen, forbundsleder i Norsk Radiografforbund
Bent Ronny Mikalsen, forbundsleder i Norsk Radiografforbund

Bent Ronny Mikalsen, forbundsleder i Norsk Radiografforbund

Blant de områdene som ble løftet fram og vurdert som særskilt interessante var oppgavedeling innen bildediagnostikken.​ I de senere år har flere radiografer tatt slik utdanning utenlands og arbeider i dag ved norske sykehus. Fra de helseforetak som har tatt i bruk radiografer med slik videreutdanning rapporteres det at dette fungerer bra.

Nå har bildediagnostiske avdelinger og radiografer som ønsker en slik utdanning muligheten til det også i Norge.

Her kan du lese mer om studiet

Forum for beskrivende radiografer i Norden finner du her

 

Tekst og foto: Elisabeth Norridge